Беттегі безеулер: тоналды креммен қалай жабуға болады? Тоналды кремсіз беттегі безеулерді қалай жабуға болады?