Тырнақтар үшін «Тринд» дегенді білдіреді: пайда немесе зиян?